ชื่อสินค้า : นูทรีเวย์ เอส พี 50 (Nutrewhey SP 50)
นิยาม : อาหารเสริมพลังงานสำหรับลูกสุกร
คุณประโยชน์ : เป็นอาหารเสริมพลังงานสำหรับสัตว์โดยเฉพาะลูกสัตว
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น วี จำกัดประเทศเบลเยียม
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม