เลือกภาษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บีวี อินเตอร์คอร์ป จำกัด 
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 เป็นบริษัทในเครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป
ที่มีทีมงานบริหารทีมเดียวกับ บริษัท วีไอบีแอนิมัลเฮ็ลธ จำกัด
การการจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อ รองรับการทำธุรกิจปศุสัตว์ ที่ต้องการ
ทำให้มีมูลค้าเพิ่ม และการขยายการให้บริการ หรือการจำหน่าย
สินค้าในวงการปศุสัตว์ เช่นการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน
IPM (Integrated PestManagement) การให้บริการ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ [อ่านเพิ่มเติม]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำบุญสุขใจ วัดปัญญานันทาราม กิจกรรมดูงานและออกบูธแสดงสินค้า นำลูกค้าท่องเที่ยวต่างประเทศ